1.
Τσιλιμένη Τ. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 2 Ιούλιος 2018 [παρατίθεται 24 Ιούλιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/735