1.
Τσιλιμένη Τ. Bιβλιοπαρουσίαση της Τασούλας Τσιλιμένη: Ο Ονειροταχυδρόμος , Ίδιοι μα και διαφορετικοί. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 2 Δεκέμβριος 2019 [παρατίθεται 27 Φεβρουάριος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/732