1.
Αγγελάκη Ρ. To δίπολο ιστορία – Ιστορία του 1821 και η διττή τροπικότητα στο παιδικό βιβλίο γνώσεων . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 3 Νοέμβριος 2021 [παρατίθεται 7 Δεκέμβριος 2023];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/723