1.
Τασούλα Τσιλιμένη. Η Θεσσαλία στον έντεχνο και λαϊκό λόγο(Λογοτεχνία- Δημοτικό τραγούδι-Λαϊκή παράδοση). ΚΕΙΜΕΝΑ [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2009 [παρατίθεται 25 Σεπτέμβριος 2022];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/721