1.
Τσιλιμένη Τ, Μηκέ Γ. Η λειτουργία του τίτλου σε βιβλία χωρίς λέξεις (wordless book). ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2020 [παρατίθεται 18 Ιούνιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/691