1.
Τσιλιμένη Τ. Καλλιεργώντας την κριτική σκέψη σε αναγνώστες πρωτοσχολικής και προσχολικής ηλικίας με εικονογραφημένα παιδικά βιβλία . ΚΕΙΜΕΝΑ [διαδίκτυο]. 2 Δεκέμβριος 2019 [παρατίθεται 29 Μάιος 2023];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/664