1.
Τσιλιμένη Τ. Καλλιεργώντας την κριτική σκέψη σε αναγνώστες πρωτοσχολικής και προσχολικής ηλικίας με εικονογραφημένα παιδικά βιβλία . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 2 Δεκέμβριος 2019 [παρατίθεται 22 Ιούνιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/664