1.
Τσιλιμένη Τ. Τεύχος 29 - Καλωσόρισμα . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 3 Δεκέμβριος 2018 [παρατίθεται 27 Φεβρουάριος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/655