1.
Καραντώνα Γ, Τσιλιμένη Τ. Η αξιοποίηση της ένατης τέχνης για την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 3 Ιούνιος 2019 [παρατίθεται 18 Ιούνιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/651