1.
Γεωργία Καραντώνα, Τασούλα Τσιλιμένη. Η αξιοποίηση της ένατης τέχνης για την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση . ΚΕΙΜΕΝΑ [διαδίκτυο]. 3 Ιούνιος 2019 [παρατίθεται 28 Ιανουάριος 2023];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/651