1.
Αγγελική Γιαννικοπούλου. Η αναπηρία στο εικονογραφημένο βιβλίο . ΚΕΙΜΕΝΑ [διαδίκτυο]. 2 Ιούλιος 2018 [παρατίθεται 5 Δεκέμβριος 2022];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/640