1.
Τσιλιμένη Τ. Τεύχος 23 - Καλωσόρισμα . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 1 Ιούνιος 2016 [παρατίθεται 2 Δεκέμβριος 2023];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/616