1.
Τσιλιμένη Τ. Τεύχος 22 - Καλωσόρισμα . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 4 Ιανουάριος 2016 [παρατίθεται 4 Μάρτιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/611