1.
Αγγελική Γιαννικοπούλου. Ιστορίες από την Ιστορία. Το ιστορικό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο . ΚΕΙΜΕΝΑ [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2015 [παρατίθεται 28 Ιανουάριος 2023];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/596