1.
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης. Παραμύθι και Δημιουργικότητα του παιδιού . ΚΕΙΜΕΝΑ [διαδίκτυο]. 3 Μάρτιος 2014 [παρατίθεται 5 Δεκέμβριος 2022];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/578