1.
Μαλαφάντης ΚΔ. Παραμύθι και Δημιουργικότητα του παιδιού . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 3 Μάρτιος 2014 [παρατίθεται 2 Δεκέμβριος 2023];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/578