1.
Τσιλιμένη Τ. Τεύχος 16 - Καλωσόρισμα . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 1 Φεβρουάριος 2013 [παρατίθεται 4 Μάρτιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/557