1.
Τσιλιμενη Τ, Πανάου Π. Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ στην Ελλάδα - Ένα συγκριτικό μωσαϊκό της διασκευής, μετάφρασης και υποδοχής του κλασικού παραμυθιού των Grimm στον ελληνόφωνο χώρο. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 1 Φεβρουάριος 2013 [παρατίθεται 13 Ιούλιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/553