1.
Τσιλιμένη Τ. «Μεγάλες προσδοκίες»: Συνομιλώντας για τη δημιουργική γραφή με φοιτητές του ΠΤΠΕ του Π.Θ. . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 2 Ιούλιος 2012 [παρατίθεται 13 Ιούλιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/548