1.
Πανάου Π. Τεύχος 13 - Καλωσόρισμα . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 3 Ιούλιος 2011 [παρατίθεται 13 Ιούνιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/533