1.
Παναού Π. Και τι μου χρειάζεται εμένα η Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία;. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 3 Ιούλιος 2011 [παρατίθεται 23 Μάιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/530