1.
Τσιλιμένη Τ, Νταβλαμάνου Έ. Η Toni Morrison και τα βιβλία της για παιδιά: Μια σύντομη παρουσίαση. . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2009 [παρατίθεται 4 Μάρτιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/502