1.
Πατέρα Α, Τσιλιμένη Τ. Ο θάνατος του παππού στα σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία . ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 28 Μάρτιος 2008 [παρατίθεται 24 Ιούλιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/492