1.
Ζερβού Α. Eυγένιος ο παρωδός, της εποχής μας κληρωτός, ή οι περιπέτειες των λέξεων και των κειμένων. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 27 Ιανουάριος 2022 [παρατίθεται 2 Δεκέμβριος 2023];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/485