1.
Τσιλιμένη Τ. Τεύχος 5 - Καλωσόρισμα. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 8 Ιανουάριος 2007 [παρατίθεται 18 Ιούνιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/481