1.
Τυρπάνη Παναγιώτα. Ο «μικρός άλλος» εν διωγμώ: Διασταυρώσεις του Ολοκαυτώματος και της λογοτεχνίας για μικρά παιδιά. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 29 Φεβρουάριος 2024 [παρατίθεται 23 Μάιος 2024];:52-73. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/2070