1.
Τσιλιμένη Τ. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 3 Σεπτέμβριος 2023 [παρατίθεται 15 Απρίλιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1958