1.
Πουρνή Γ-Ε. Αναπαραστάσεις της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας στο έργο της Άλκης Ζέη για παιδιά. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 3 Σεπτέμβριος 2023 [παρατίθεται 20 Ιούνιος 2024];:68-81. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1953