1.
Παπαηλία Ά. Από τη σελίδα στη μικρή οθόνη: Μια συγκριτική ανάλυση του βιβλίου της Άλκης Ζέη, «Το Καπλάνι της Βιτρίνας», και της τηλεοπτικής του απόδοσης. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 3 Σεπτέμβριος 2023 [παρατίθεται 7 Δεκέμβριος 2023];:1-19. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1949