1.
Τσιλιμένη Τ. Τεύχος 37 - Καλωσόρισμα. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 29 Δεκέμβριος 2022 [παρατίθεται 23 Ιούνιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1637