1.
Φώκιαλη Ε. Καμιά Ιστορία δεν Είναι Νησί.: Οικοδόμηση μυθοπλαστικών κόσμων στη μακρο-αφήγηση της Μαρίας Παπαγιάννη. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 29 Δεκέμβριος 2022 [παρατίθεται 4 Οκτώβριος 2023];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1587