1.
Αγγελάκη Ρ-Τ. Λογοτεχνικές εικόνες Μικρασιατών στην προσφυγική πεζογραφία για παιδιά και νέους. Συμβολισμοί και ανατροπές. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 29 Δεκέμβριος 2022 [παρατίθεται 29 Μάιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1269