1.
Τσιώρη D. The Pedagogical Dimensions of Food in Children’s Literature: The paradigm of Greek children’s literature. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 29 Δεκέμβριος 2022 [παρατίθεται 15 Απρίλιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1251