Τσιλιμένη Τασούλα. ‘Ποιος και πώς θ(ν)α μιλήσει κανείς για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα σε μικρά παιδιά’;. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας (Ιούλιος 1, 2015). ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 18, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/753.