Τσιλιμένη Τασούλα, και Μηκέ Γιώτα. ‘Η λειτουργία του τίτλου σε βιβλία χωρίς λέξεις (wordless Book)’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας (Δεκέμβριος 1, 2020). ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 18, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/691.