Τασούλα Τσιλιμένη. ‘Καλλιεργώντας την κριτική σκέψη σε αναγνώστες πρωτοσχολικής και προσχολικής ηλικίας με εικονογραφημένα παιδικά βιβλία’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας (Δεκέμβριος 2, 2019). ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 21, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/664.