Μαλαφάντης Κωνσταντίνος Δ. ‘Παραμύθι και Δημιουργικότητα του παιδιού’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας (Μάρτιος 3, 2014). ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 29, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/578.