Μαλαφάντης Κωνσταντίνος Δ. ‘Παραμύθι και Δημιουργικότητα του παιδιού’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας (Μάρτιος 3, 2014). ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 2, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/578.