Πανάου Πέτρος. ‘Τεύχος 13 - Καλωσόρισμα’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας (Ιούλιος 3, 2011). ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 13, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/533.