Ζερβού Α. ‘Eυγένιος ο παρωδός, της εποχής μας κληρωτός, ή οι περιπέτειες των λέξεων και των κειμένων’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας (Ιανουάριος 27, 2022). ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 31, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/485.