Τσιώρη Dimitra. ‘The Pedagogical Dimensions of Food in Children’s Literature: The Paradigm of Greek children’s Literature’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας (Δεκέμβριος 29, 2022). ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 31, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1251.