Βασιλούδη Β. ‘Η Μόνα Λίζα του Leonardo Da Vinci . στα σαλόνια των διασκευών για παιδιά’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, Ιούλιος 2022, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2022.983.