Μπέλλου Γ., Τσιλιμένη Τ., και Καρακίτσιος Α. ‘Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Δεκέμβριος 2021, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.801.