Γεωργία Μπέλλου, Τασούλα Τσιλιμένη, και Ανδρέας Καρακίτσιος. ‘Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, Δεκέμβριος 2021, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.801.