Τσιλιμένη Τ. ‘ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Ιούλιος 2018, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2018.735.