Τσιλιμένη Τ. ., και Μηκέ Γ. . ‘Η λειτουργία του τίτλου σε βιβλία χωρίς λέξεις (wordless Book)’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Δεκέμβριος 2020, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2020.691.