Τσιλιμένη Τ. ‘Τεύχος 29 - Καλωσόρισμα’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Δεκέμβριος 2018, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2019.655.