Γεωργία Καραντώνα, και Τασούλα Τσιλιμένη. ‘Η αξιοποίηση της ένατης τέχνης για την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, Ιούνιος 2019, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2019.651.