Τσιλιμένη Τ. ‘Τεύχος 23 - Καλωσόρισμα’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, Ιούνιος 2016, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2016.616.