Αγγελική Γιαννικοπούλου. ‘Ιστορίες από την Ιστορία. Το ιστορικό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, Ιούλιος 2015, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2015.596.