Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης. ‘Παραμύθι και Δημιουργικότητα του παιδιού’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, Μάρτιος 2014, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.578.