Τσιλιμένη Τ. ‘Θ’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Ιούλιος 2012, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2012.548.