Πατέρα Α., και Τσιλιμένη Τ. ‘Ο θάνατος του παππού στα σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Μάρτιος 2008, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2008.492.