Έφη Πέτκου. ‘Ο θάνατος στην παιδική λογοτεχνία’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, Μάρτιος 2008, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2008.491.