Ακριτόπουλος Α. ‘Το σύγχρονο παραμύθι του Ευγ. Τριβιζά: Μυθοπλασία και λόγος’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Σεπτέμβριος 2007, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2007.488.